Úvod

V prípade, že ste nenašli to, čo ste hľadali, alebo vám niečo nefunguje, prosíme vás o kontaktovanie na email: judo.slovakia.tournaments
@gmail.com


Zmena jazyka

V pravom hornom rohu stránky nájdete vlajky, kliknutím na vlajku zmeníte jazyk.

Language selection

Registrácia nového uživateľa

V pravom hornom rohu stránky kliknite na tlačidlo s názvom "Registrácia".

Registration

Následne sa vám otvorí okno, v ktorom je potrebné vyplniť všetky údaje, zakliknúť okno "I'm not a robot", ktoré slúži ako ochrana stránky, a následne kliknúť na tlačidlo "Registrovať". Väčšina týchto údajov sú iba informatívne a nie sú nikde zverejňované.

Registration

Prihlásenie registrovaného uživateľa

V pravom hornom rohu stránky kliknite na tlačidlo s názvom "Prihlásenie".

Login

Následne sa vám otvorí okno, v ktorom je potrebné vyplniť email a heslo, ktorým ste sa registrovali..

Login

Zabudnuté heslo

V prípade, že ste zabudli heslo, kliknite na tlačidlo "Zabudli ste svoje heslo?".

Login

Toto tlačidlo vás presmeruje na formulár so zmenou hesla, kde je potrebné vpísať email, na ktorom je registrovaný účet. Následne je treba zakliknúť okno "I'm not a robot", ktoré slúži ako ochrana stránky, a následne kliknúť na tlačidlo "Odoslať".

Login

Následne môžete očakávať správu na zadanej emailovej adrese. V prípade, že ste správu neobdržali, skontrolujte si zložku spam. Ak sa správa nenachádza ani tam, kontaktujte nás na email: judo.slovakia.tournaments
@gmail.com

Po otvorení správy stačí kliknúť na odkaz na konci správy. Tento odkaz vás presmeruje na formulár s nastavením nového hesla.

password recovery

V tomto formulári si môžete nastaviť nové heslo, a stlačiť tlačidlo "Zmeniť heslo!".

password recovery

Profil

V pravom hornom rohu stránky kliknite na tlačidlo s názvom "Profil".

Profile header

Otvorí sa vám okno, s informáciami o vašom profile.

Profile info

Zmena údajov v profile

Ak chcete zmeniť údaje o vašom účte, kliknite na tlačidlo "Nastavenia účtu", a následne na tlačidlo "Upraviť informácie o účte".

Profile edit info

Následne sa vám otvorí formulár na zmenu údajov. Teraz môžete upraviť dáta v jednotlivých poliach. Po upravení stlačte tlačidlo "Odoslať!", pre potvrdenie zmien.

Profile edit info

Zmena hesla

Ak chcete zmeniť heslo, kliknite na tlačidlo "Nastavenia účtu", a následne na tlačidlo "Zmena hesla".

Profile password

Následne sa vám otvorí formulár na zmenu hesla. Do prvého okna vpište staré heslo, do druhého nové heslo, a do tretieho zopakujte nové heslo. Po vpísaní stlačte tlačidlo "Odoslať!", pre potvrdenie zmien.

Profile password

Aktivita účtu

Pre zobrazenie aktivity účtu, kliknite na tlačidlo "Nastavenia účtu".

Profile activity

Zobrazia sa vám riadky, v ktorých budete vidieť typ aktivity, dátum vykonanie aktivity, a IP adresu, z ktorej bola táto aktivita vykonaná.

Profile activity

Registrácia a zoznam pretekárov

Pre zobrazenie vašich pretekárov, kliknite na tlačidlo "Moji pretekári".

Profile competitors

Následne sa vám otvori okno s formulárom na vyplnenie pretekárov. Na tomto mieste si môžete vytvoriť "vlastnú" databázu pretekárov, ktorých budete môcť následne zapisovať na rôzne turnaje. Je nutné vyplniť každú kolonku, a po každom pretekárovi potvrdiť registráciu stlačením tlačidla "Registrovať".

Profile competitors

Po pridaní pretekárov, ich môžete vidieť v zozname pod formulárom. Ako môžete vidieť, Je možné registrovať aj pretekárov z iných klubov/štátov, v prípade že ide napríklad o hosťujúceho pretekára.

Profile competitors

Úprava údajov o pretekárovi

V prípade, že ste zadali nesprávne údaje niektorého pretekára, môžete ich jednoducho upraviť klikom na tlačidlo "Upraviť", vpravo od daného pretekára.

Profile competitors

Po kliknutí tlačidla "Upraviť" v riadku pretekára, sa vám predvyplní formulár s údajmi pretekára ktorého chcete upraviť. Potom môžete zmeniť údaje v jednotlivých políčkach, a následne tieto zmeny potvrdiť stlačením tlačidla "Upraviť", pod formulárom.

Profile competitors

Mazanie pretekára z profilu

Ak si želáte niektorého pretekára vymazať z vášho zoznamu, kliknite na tlačidlo "Zmazať" v riadku pretekára. Po stlačení, vám vyskočí kontextové okno, ktoré sa vás opýta, či ste si istý, že chcete vymazať pretekára. Pokiaľ ste si istý, potvrďte túto možnosť kliknutím na "OK".

Profile competitors

Turnaje

Vo vrchnej časti stránky kliknite na tlačidlo s názvom "Turnaje".

Profile header

Po rozkliknutí tejto možnosti, sa dostanete do časti, v ktorej vidíte nadchádzajúce turnaje ako aj ukončené turnaje, a základné info k nim.

Profile header

Ak chcete vidieť bližšie informácie o tomto turnaji, alebo chcete zapísať pretekárov na daný turnaj, kliknutím na názov turnaja sa dostanete do časti s bližšími informáciami o danej súťaži, ako aj k zápisu pretekárov.

Profile header

Po rozkliknutí názvu turnaja sa dostanete k bližsim informáciam o turnaji.

Profile header

Rozpis a výsledky súťaže

V prípade, že je k dispozícii rozpis súťaže, a výsledky súťaže, je možné si ich zobraziť kliknutím v ľavej časti v menu, alebo v prípade potreby si ich viete aj stiahnuť kliknutím na odkaz s názvom "Stiahnuť", v pravej časti, v riadku Rozpis a v riadku Výsledky.

Rozpis zvykne byť v zozname minimálne týždeň pred súťažou, výsledky do niekoľkých dní po súťaži.

Profile header

Zápis pretekárov na turnaj

Ak ste zaregistrovaný, a taktiež aj prihlásený, a súťaž nie je ukončená, môžete zapisovať svojich pretekárov v časti "Moji pretekári".

Profile header

Po stlačení tlačítka sa dostanete do časti, v ktorej viete zapisovať pretekárov na súťaž, v ktorej aktuálne ste.

Profile header

V tejto situácii máte 2 možnosti, ak už máte zaregistrovaných pretekárov v profile, môžete si ich zapísať na tento pretek kliknutím na tlačidlo "Pridať", ktoré sa nachádza v riadku pri danom pretekárovi. Ak nemáte pretekárov vopred zaregistrovaných v profile, môžete si ich Zapísať a zároveň aj zaregistrovať vo formulári, ktorý po vyplnení musíte zakaždým potvrdiť stlačením tlačidla "Zapísať". Takto zapísaní pretekári budú uložený aj v profile, a tak si ich na ďalšiu súťaž nebudete musieť registrovať nanovo, ale bude ich stačiť "Pridať" zo zoznamu mojich pretekárov.

Profile header

V prípade, že ste zapísali na turnaj niekoho, o kom viete, že sa turnaja nezúčastní, môžete ho z turnaja odpísať podobne, ako ho viete aj pridať, kliknutím na tlačidlo "Odobrať" v pravej časti riadku daného pretekára.

Profile header

Všetky súťaže

No a posledné tlačidlo "Všetky súťaže", vás dostane späť do zoznamu nadchádzajúcich a ukončených turnajov.

Profile header

Vekové kategórie a vysvetlivky

Skratka Názov skupiny Vekový interval
(vrátane krajových hodnôt)
Ročníkový interval
(vrátane krajových hodnôt)
U9 Superminy 0 - 8 2014 - 2022
FU11 Mini žiačky 9 - 10 2012 - 2013
MU11 Mini žiaci 9 - 10 2012 - 2013
FU13 Mladšie žiačky 11 - 12 2010 - 2011
MU13 Mladší žiaci 11 - 12 2010 - 2011
FU15 Staršie žiačky 13 - 14 2008 - 2009
MU15 Starší žiaci 13 - 14 2008 - 2009
FU18 Dorastenky 15 - 17 2005 - 2007
MU18 Dorastenci 15 - 17 2005 - 2007
FU21 Juniorky 18 - 20 2002 - 2004
MU21 Juniori 18 - 20 2002 - 2004
FU23 Ženy max 22 r. 15 - 22 2000 - 2006
MU23 Muži max 22 r. 15 - 22 2000 - 2006
Women Ženy 21 + - 2001
Men Muži 21 + - 2001

Ročníky sú aktuálne pre rok 2022.

Poznámka: Kategória U9 - Superminy - V tejto kategórii sú zvyčajne chlapci a dievčatá spojení do jednej kategórie, bez rozdielu pohlavia.

M = Man = Muži
F = Female = Ženy